Bouw

Het afgelopen jaar is het bouwproces van het programma Hotfloor in en om de Berkentuin verder voortgezet. Het programma Hotfloor bouwt nieuwe ruimten en faciliteiten voor het UMCG Centrum Acute Zorg, het operatiecomplex (OC) en de intensive care volwassenen (ICV) in het hart van het ziekenhuis. De beperkte ruimte waarbinnen gebouwd wordt, levert soms uitdagingen op die om een onorthodoxe oplossing vragen. Zo heeft in het najaar een hijsoperatie plaatsgevonden om de benodigde bouwmaterialen over het medisch complex heen de Berkentuin in te tillen. 

Het project poli-indeling heeft geleid tot een nieuwe, patiëntgerichte indeling van de poliklinieken op de begane grond. In 2017 zijn de laatste twee poli’s in de Fonteinstraat verbouwd en ingericht: Vorm en Bewegen en Oncologie 2. Om dit heugelijke feit te markeren, was er een open huis voor medewerkers, patiënten en bezoekers op alle nieuwe poli’s in de Fonteinstraat in het UMCG. 

Met het afsluiten van deze eerste fase, is ook de tweede fase gestart. Nog één poli in de Fonteinstraat en de poli’s aan de Poortweg in het UMCG zijn aan de beurt om verbouwd en ingericht te worden. Hoewel sommige specialismen zo groot zijn dat ze in één polikliniek blijven, is het van belang dat ook zij op dezelfde wijze gaan werken als de samengevoegde poliklinieken. Het uitgangspunt immers is dat patiënten, bezoekers en medewerkers geen onnodig verschil merken als zij een poli bezoeken of er gaan werken. De geleerde lessen van de eerste fase zijn gebruikt om het verbouw- en inrichtingsproces verder te verbeteren. 

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) zijn in 2017 verder uitgevoerd en stonden vooral in het teken van onderzoek doen. Er zijn veel onderzoeken gestart en ( bijna) afgerond die noodzakelijk zijn voordat er gesloopt en gebouwd kan worden. Het gaat hierbij om ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen, milieutechnisch onderzoek, archeologisch onderzoek op de plaats van de oorspronkelijke stadsmuur en geotechnisch onderzoek naar de draagkracht van de grond. Op basis van het pakket van eisen is in 2017 de selectieprocedure voor een architect gestart. 

De totstandkoming van het UMCG Protonentherapiecentrum is in 2017 afgerond. Na oplevering van het gebouw eind 2016 is het afgelopen jaar de apparatuur geplaatst en is er volop getest en ingeregeld. Een impressie van de totstandkoming van het UMCG Protonentherapiecentrum vindt u hieronder: