Nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 31 december 2017

Jos Aartsen (voorzitter)

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Ambulancezorg Fryslân BV (t/m 30-06-2017)
 • Voorzitter Kunstgenootschap UMCG

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Vektis (Zeist)
 • Lid bestuur Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU)
 • Lid Stuurgroep Akkoord van Groningen
 • Lid LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg)
 • Lid Noordelijke Innovation Board
 • Lid bestuur Stichting Ondersteuning Marrons Suriname (SOMS)
 • Lid externe evaluatiecommissie programma DoelmatigheidsOnderzoek (ZonMw)


Ate van der Zee (vicevoorzitter)

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Onderwijs- en Opleidingsregio Noord-Oost-Nederland (OOR-NO)
 • Member Scientific Advisory Board Centre for Cancer Biomarkers, Bergen, Noorwegen
 • Lid NASKHO (Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs)
 • Vicevoorzitter Bestuurscommissie Opleiding en Patiëntenzorg (NFU)
 • Voorzitter bestuur Stichting Opleiding Ziekenhuisgeneeskunde (SOZG)
 • Lid stuurgroep Nationaal Programma Palliatieve Zorg - Ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag
 • Voorzitter stuurgroep Citrien Project – Regionale oncologienetwerken (NFU)
 • Lid Raad van Toezicht Health Hub Roden
 • Voorzitter Consortium Kwaliteit van Zorg (NFU) 
 • Lid Bestuur Dutch Hospital Data namens de NFU 
 • Ambassadeur Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) 


Marian Joëls

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Lid Bestuur Stichting Triade
 • Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Lifelines

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek (NFU)
 • Lid NFU Programmacommissie Grootschalige Infrastructuur
 • Lid Advisory Board Health RI
 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • Lid (namens de NFU) van het NethER bestuur
 • Lid stuurgroep NIDI
 • Lid Executive Board European Medical School Oldenburg/Groningen (EMS)
 • Lid Stuurgroep East-West Alliance
 • Lid Scientific Advisory Board Max Planck Institute for Psychiatry, München
 • Groepsleider Translationeel Stress Onderzoek UMC Utrecht
 • Lid Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen
 • Lid board of directors Lygature


Henk Snapper

Organisaties (onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Stichting Triade
 • Lid Raad van Commissarissen Apotheek A15 Holding B.V.

Organisaties (geen onderdeel van de UMCG groep)

 • Voorzitter Bestuur Stichting Business Generator Groningen (SBGG)
 • Lid Bestuur Northern Knowledge
 • Lid stuurgroep Campus Groningen
 • Lid Bestuurscommissie Sturing en Financiering (NFU)
 • Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Audit Committee, Waterbedrijf Groningen BV
 • Lid van Curatorium EMFC, Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Groninger Forum